Eco Active Natura

Svojim radom želimo doprinijeti unaprijeđenju sistema zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini na način da potičemo pozitivne promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. 

Earth-Nature

Vijesti

Eco Active Natura je predstavila rezultate mjerenja nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama koje je obavljeno u pet sarajevskih vrtića. Da bi se …

Seminar “EKOLOŠKO-ZDRAVSTVENI FAKTORI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA” je održan za predstavnike JU “Djeca Sarajeva”. Predavači su bili Sabina Šegalo i Daniel Maestro. Tokom seminara učesnici su …

U sklopu projekta “Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama” 22. septembra 2021. godine obilježen je Dan bez automobila. U akciji su učestvovali djeca iz 37 vrtića …