Dogovorena saradnja sa JU Djeca Sarajeva

Udruženje Eco Active Natura i direktorica JU Djeca Sarajeva, Suanita Banda su održali prvi sastanak u sklopu projekta „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“. Na sastanku je predstavljen projekat, glavni ciljevi i aktivnosti, te dogovoreni naredni koraci u implementaciji projekta, ali i mogućnosti proširenja saradnje između JU Djeca Sarajeva i Eco Active Nature.