Mjerenja nivoa buke i zagađenja zraka

U svim vrtićima u kojima su vršena mjerenja je ustanovljena svakodnevna izloženost buci u vrijednostima preko preporučenih. Koncentracije PM čestica u vrijednostima preko preporučenih također su evidentirane u svim obdaništima. U 4 od 5 obdaništa su izmjerene koncentracije CO2 koje prelaze maksimalno dozvoljene vrijednosti. U protekloj godini, više od polovine djece je imalo suhi kašalj, neovisno od sličnih simptoma prehlade. Preko 40% djece je imalo simptome kihanja i curenja nosa, neovisno od sličnih simptoma prehlade. Skoro 10% djece predškolskog uzrasta ima utvrđenu neku vrstu alergije. Od svih vrsta lijekova koje su djeca koristila najzastupljeniji antibiotici i antipiretici. Zdravlje i opšte dobro djece predškolskog uzrasta je ugroženo lošom kvalitetom zraka u prostorijama u kojim borave. Neodložna je potreba za usvajanjem realnih strategija i akcionih planova za unaprjeđenje uslova u kojima borave djeca u predškolskim ustanovama, kako bi se istovremeno smanjio rizik od štetnih efekata zagađenog unutrašnjeg zraka. Zaključak seminara je da se izvještaj o mjerenju dostavi svim nadležnim ustanovama u Kantonu Sarajevo i FBiH i zagovara primjena smjernica. Na kraju seminara učesnici su dobili certifikate. Izvještaj o rezultatima mjerenja i preporuka će se dostaviti vladinim instutucijama na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i svim vrtićima JU “Djeca Sarajeva” vrtićima.

Cjelokupan izvještaj o ekološko-zdravstvenim faktorima u predškolskim ustanovama možete preuzeti klikom na sliku: