Predstavljanje mjernih instrumenata

U sklopu projekta „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“ održana je edukacija o upotrebi mjernih instrumenata na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo, kojoj su prisustvovali eksperti za mjerenje Daniel Maestro, Edin Kadić, te studentice Amna Smajlović i Aldina Čehajić koji će biti zadužene za mjerenje nivoa buke i unutrašnjeg zagađenja u 5 vrtića na području Kantona Sarajevo.

U sklopu edukacije održan je i sastanak sa dekanesom prof. dr. Arzijom Pašalić na kojem su dogovoreni naredni koraci u implementaciji projekta, ali i mogućnosti proširenja saradnje između Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo i Eco Active Nature.