Eco Active Natura

Svojim radom želimo doprinijeti unaprijeđenju sistema zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini na način da potičemo pozitivne promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. 

Earth-Nature

Vijesti

U periodu od 26. do 30 jula vršimo mjerenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama u vrtiću “Lastavica”. Studenti Fakulteta zdravstenih studija Univerziteta …

U periodu od 12. do 16. jula vršimo mjerenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama u vrtiću “Skenderija”. Studenti Fakulteta zdravstenih studija Univerziteta …

U sklopu projekta “Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama” u periodu od 28. juna do 2. jula 2021. godine izvršeno je mjerenje nivoa buke i zagađenja …