Eco Active Natura

Svojim radom želimo doprinijeti unaprijeđenju sistema zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini na način da potičemo pozitivne promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. 

Earth-Nature

Vijesti

U sklopu projekta „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“ održana je edukacija o upotrebi mjernih instrumenata na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo, kojoj su prisustvovali eksperti …

Eco Active Natura u partnerstvu sa Udruženjem za sanitarno inženjerstvo u Bosni i Hercegovini (USIUBIH) implementira projekat „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“ koji finansira Fond …