Posjeta vrtićima koji učestvuju u projektu

Predstavnici Eco Active Nature su posjetili vrtiće: “Lastavica”, “Skenderija”, “Ribica”, “Mašnica” i “ŽIŠ, 12. maja 2021. godine. Tokom posjete odabrane su prostorije  u kojima će se vršiti mjerenja, mjesta gdje će se postaviti mjerni uređaji, i način mjerenja. Odgajatelji u vrtićima su izrazili oduševljenje projektom i spremnost za saradnju. Naročito su zainteresirani za rezultate mjerenja, a posebno za edukaciju o načinima smanjenja nivoa buke i unutrašnjeg zagađenja koje će se održati nakon kreiranja izvještaja o stanju u vrtićima i preporuka.