Predstavljeni rezultati mjerenja nivoa buke i zagađenja zraka u predškolskim ustanovama

Eco Active Natura je predstavila rezultate mjerenja nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama koje je obavljeno u pet sarajevskih vrtića.

Da bi se zagovaralo usvajanje preporuka za sve vrtiće u Kantonu Sarajevo organizovala se prezentacija izvještaja i preporuka relevantnim vladinim institucijama na pojedinačnim sastancima. Eco Active Natura je organizovala sastanke i dostavila izvještaj sa preporukama Ministarstvu okoliša i turizma FBiH, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvom obrazovanja i nauke FBiH, Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo. Izvještaj možete preuzeti na sljedećoj stranici: https://djecaiokolis.ba/mjerenja/